Testen & onderzoeken

Testen op hepatitis C

Hepatitis C kan door bloedonderzoek worden vastgesteld. Er zijn drie verschillende testen waarmee de diagnose wordt gesteld:

 1. Antistoffentest
  Deze test kijkt of je besmet bent met het virus. Als je lichaam tegen een virus vecht om het uit te schakelen, maakt het immuunsysteem antistoffen aan. Door in het bloed te zoeken naar antistoffen tegen hepatitis C kunnen artsen zien of je het virus ooit hebt gehad. Bij 15 tot 25 procent van de mensen verdwijnt het virus in het eerste half jaar uit het lichaam. Daarom wordt na deze test een PCR-test gedaan om te bepalen of je blijvende hepatitis C hebt.
 2. PCR-test
  Deze test kijkt of het virus nog in het lichaam aanwezig is. Met dit bloedonderzoek wordt de aanwezigheid van het hepatitis C virus in het lichaam opgespoord. Ook bepaalt de test de hoeveelheid van het virus in je lichaam.
 3. Genotype test
  Deze test kijkt welk subtype van het virus je hebt. Er zijn verschillende stammen hepatitis C, aangeduid met de cijfers 1 t/m 7. Genotype 1 komt het meest voor in Nederland. Met dit bloedonderzoek wordt uitgezocht welke stam van het virus aanwezig is.

Testen op leverbeschadiging

Als het virus in je bloed zit, onderzoekt de arts of je een beschadigde lever hebt en of de werking van de lever nog in orde is. De arts beslist welke onderzoeken hiervoor nodig zijn. Het kan hierbij gaan om:

 • Bloedonderzoek
  Hierbij worden de leverwaarden ALAT en ASAT gemeten. Deze waarden geven aan of er levercellen beschadigd zijn. Als de leverwaarden niet goed zijn, kan er sprake zijn van een beschadigde lever.
 • Fibroscan
  De fibroscan wordt het meest gebruikt om te onderzoeken hoe ernstig de schade aan de lever is . Deze scan meet de elasticiteit van de lever via geluidsgolven. De elasticiteitswaarde wordt uitgedrukt in kilopascals ( kPa) en is een maat voor de ernst van fibrose. Als de elasticiteitswaarde verhoogd is, kan er sprake zijn van een leveraandoening.
 • Echo
  Met een echo kan de arts de lever bekijken via geluidsgolven en zo een conclusie trekken over de gezondheid van de lever.
 • Leverbiopt
  Bij een leverbiopt wordt er een stukje leverweefsel weggenomen voor verder onderzoek en onder een microscoop bestudeerd.

Voorleesvideo